Denna vecka den 14-20:de september arrangeras 

Hållbarhetsveckan - SEE, Socialt, Ekonomiskt &

Ekologiskt hållbart samhälle.

 

Knut´n deltar detta år genom att ha öppet hus

i demonteringen torsdagen den 17/9, 09.00 - 15.45.

 

Kom och besök oss i vår demonteringsverkstad

och se hur vi jobbar för en mer klimatvänlig framtid

samt för att skapa mer förståelse över vikten av att

ta reda på återvinningsbart material.

 

Vi bjuder även på fika!

 

 

 

Välkommen in!